Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 529 - 534

Korte bijdrage

Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van dwangsymptomen bij schizofrenie

D. Muller, F. Schirmbeck, L. de Haan

achtergrond Dwangsymptomen komen vaak voor bij patiënten met schizofrenie. Ze hangen samen met een ongunstig beloop, maar worden in veel gevallen niet onderkend en niet behandeld. Betere kennis van diagnostiek en behandelopties van dwangsymptomen bij schizofrenie zou hier verbetering in kunnen brengen.
doel Een overzicht van de huidige inzichten aangaande diagnostiek en behandelmogelijkheden.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten Door zorgvuldige diagnostiek zouden dwangsymptomen vaker opgemerkt kunnen worden. Op basis van het moment van ontstaan van dwangsymptomen en de relatie tussen deze symptomen en het gebruik van antipsychotica stellen wij een behandelingsstrategie voor.
conclusie Voor persisterende dwangsymptomen bij schizofrenie is cognitieve gedragstherapie een veelbelovende behandeloptie, die mogelijk vaker ingezet zou kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende farmacotherapeutische strategieën mogelijk. De onderzoeksbevindingen zijn homogeen, maar de methodologische kwaliteit van de onderzoeken is nog laag.

trefwoorden ocs, schizofrenie, cgt