Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 543 - 546

Gevalsbeschrijving

Een 87-jarige man met late-onset frontotemporale dementie

F. Smeets, J.W. Ummels, F.R.J. Verhey, S.P.J. van Alphen

samenvatting Een 87-jarige man vertoonde ontremd gedrag, nachtelijke onrust en lichte kortetermijngeheugenproblemen. De zeldzame diagnose late-onset frontotemporale dementie (lo-ftd) werd gesteld. Op basis van het beloop konden we een medicatiegeïnduceerde manie of bipolaire stoornis uitsluiten. Ook dementie op basis van de ziekte van Alzheimer en vasculaire factoren, met atypisch beloop, kon worden uitgesloten gezien de uitkomsten van de ct-scan. Dit artikel illustreert de complexiteit van het vaststellen van lo-ftd.

trefwoorden gevalsbeschrijving, late-onset frontotemporale dementie, ouderen