Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 5, 397 - 401

Korte bijdrage

Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen in de DSM-5

S.J.W. Walvoort, A.J. Wester†, M.C. Doorakkers, R.P.C. Kessels, J.I.M. Egger

achtergrond Binnen de dsm-iv-tr zijn alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen moeilijk onder te brengen, met als gevolg dat deze neurocognitieve stoornissen vaak over het hoofd worden gezien. De komst van de dsm-5 zou hierin uitkomst kunnen bieden.
doel De dsm-5 vergelijken met de dsm-iv-tr voor de classificatie van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en de klinische relevantie bespreken.
methode Het vergelijken van de hoofdstukken uit de dsm-iv-tr en de dsm-5 voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen.
resultaten In de dsm-5 is er meer aandacht gekomen voor alcoholgerelateerde neurocognitieve stoornissen. Naast een onderscheid in ernst (beperkt en uitgebreid) wordt er onderscheid gemaakt in type (niet-amnestisch-confabulerende type versus amnestisch-confabulerende type) en specificatie van de duur (gedragsstoornissen en/of persisterend).
conclusie In de dsm-5 krijgen alcoholgerelateerde neurocognitieve stoornissen meer aandacht, waarbij neuropsychologisch onderzoek een essentieel onderdeel vormt in de classificatie, diagnostiek en behandeling van neurocognitieve stoornissen.

trefwoorden alcohol, dsm-5, neurocognitieve stoornissen