Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 262 - 271

Oorspronkelijk artikel

Medicatiebeoordeling in de ggz: praktijkervaring op afdelingen voor langdurig verblijf

P.E. Graveland, M.M. Beex-Oosterhuis, A. Gosker-Venis, R.J. van Marum, A.R. van Gool

achtergrond Een medicatiebeoordeling is een periodieke, gestructureerde en kritische evaluatie van de farmacotherapie door patiënt, arts en apotheker. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet regelmatige medicatiebeoordeling voor de klinische ggz als een middel om de kwaliteit en medicatieveiligheid te bevorderen. Er is echter weinig bekend over de kosten, doelmatigheid en haalbaarheid van medicatiebeoordeling in de praktijk van de ggz.
doel Een indruk krijgen van de kosten en baten van een eerste medicatiebeoordeling in een klinische setting met chronische patiënten in de ggz.
methode In 2013 werd binnen Yulius een eerste ronde medicatiebeoordeling voor 70 klinisch opgenomen, chronische patiënten uitgevoerd. Het aantal en type medicatievoorschriften en wijzigingen, alsmede de tijdsinvestering werden gestructureerd vastgelegd.
resultaten Meer dan de helft van de voorgestelde wijzigingen werd uiteindelijk doorgevoerd, waarvan bijna 20% pas bij een geplande evaluatie na drie maanden. Het aantal voorgeschreven medicamenten bleek na medicatiebeoordeling af te nemen, waarbij het vaker ging om somatische medicatie dan om psychofarmaca. De kosten gemaakt voor medicatiebeoordeling leken minstens in evenwicht te zijn met de baten.
conclusie Medicatiebeoordeling lijkt een goede gelegenheid om de rationaliteit van de farmacotherapie bij deze groep ernstig zieke patiënten extra tegen het licht te houden in een multidisciplinaire setting. De tijdsinvestering lijkt daarbij te worden gecompenseerd met de opbrengst van de medicatiebeoordeling.

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoeningen, medicatiebeoordeling, polyfarmacie