Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 2, 85 - 91

Oorspronkelijk artikel

Het effect van twee recente gebeurtenissen op symptomen van de posttraumatische stressstoornis in de oudere bevolking

W.H. van Zelst, E. de Beurs

achtergrond Er is weinig bekend over de gevoeligheid van screeningsinstrumenten voor symptomen van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) door toevallig optredende gebeurtenissen die voor het publiek schokkend zijn.
doel Het in kaart brengen van de veranderingen in de rapportage van PTSS als gevolg van de aanslagen op 11 september en de moord op Pim Fortuyn.
methode Statistische analyse van veranderingen in de Zelfinventarisatielijst (ZIL), afgenomen in het kader van langlopend onderzoek onder Nederlandse ouderen, ten tijde van de schokkende gebeurtenissen. Tevens bespreking van de resultaten die beschikbaar zijn in de internationale literatuur naar aanleiding van de aanslagen op 11 september, zowel toevalsbevindingen binnen langlopend onderzoek, als resultaten uit specifiek onderzoek, dat was opgezet om de gevolgen van de aanslagen in kaart te brengen.
resultaten Respondenten die werden geïnterviewd na de aanslagen op 11 september hadden een significant hogere score dan 3 jaar ervoor, een effect dat afnam met het verstrijken van de tijd. De scores in de week na de moord op Pim Fortuyn waren significant hoger dan voor en na deze week.

conclusie Twee schokkende gebeurtenissen, de aanslagen op 11 september en de moord op Pim Fortuyn, laten een duidelijk effect zien op een schaal voor PTSS-symptomen die ten tijde van deze gebeurtenissen werd afgenomen onder oudere Nederlanders.

trefwoorden gebeurtenis, ouderen, posttraumatische stressstoornis