Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 4, 229 - 233

Gevalsbeschrijving

Een boze vrouw met onverklaarde lichamelijke klachten

L. van der Post, R. Beunderman

samenvatting  Naar aanleiding van een suïcidale uiting stuurt een huisarts een vrouw met onverklaarde lichamelijke klachten en extreem ziektegedrag naar de psychiater. De psychiater bejegent patiënte en haar familie op een gestructureerde, directieve manier, vanuit een houding die past bij het niet kunnen verklaren van de klachten. Er wordt een behandelcontract gesloten waarin vaste consultafspraken een centrale rol spelen. Met de vraag om verwijzing naar een somatisch specialist wordt op strategische wijze omgegaan. De beschreven aanpak leidt tot verminderde medische consumptie en is geschikt voor uitvoering door de huisarts in samenwerking met een consulterend psychiater.

 

 

trefwoorden onverklaarde lichamelijke klachten, somatisatiestoornis