Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 207 - 214

Essay

Moreel beraad: tijd voor ethische reflectie in de dagelijkse praktijk van de ggz

A. Vellinga, E.A.H. van Melle-Baaijens

achtergrond Ethische reflectie, veelal in de vorm van moreel beraad, vindt in psychiatrische instellingen steeds vaker plaats. Wij hebben ervaring met de implementatie en de begeleiding van moreel beraad en onderschrijven de in de literatuur beschreven meerwaarde van ethische reflectie voor het professionele handelen.
doel Een methode aanreiken waarmee zorgverleners in ggz en/of verslavingszorg op een gestructureerde wijze kunnen reflecteren op morele dilemma’s.
methode Literatuuronderzoek en beschrijving van een praktijkvoorbeeld.
resultaten In de praktijk blijkt een gesprek over ethische dilemma’s gebaat bij een gestructureerde en systematische aanpak. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat systematische reflectie op ethische dilemma’s zowel de kwaliteit van de zorg als ook de arbeidssatisfactie van de medewerkers ten goede komt. Om die reden werd een op de eigen context (psychiatrie en verslavingszorg) gericht stappenplan ontwikkeld waarmee morele dilemma’s op een systematische wijze besproken kunnen worden.
conclusie Het stappenplan voor ethische reflectie blijkt een bruikbare methode te zijn, zeker als dit wordt ingezet in een multidisciplinair overleg. Uiteraard verlangt ethische reflectie zowel een goede financiële borging als inbedding in de organisatie om continuïteit te kunnen waarborgen. trefwoorden ethiek, morele dilemma’s, reflectie, stappenplan

trefwoorden