Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1, 55 - 60

Korte bijdrage

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten

M. Blankers, M. Barendregt, J.J.M. Dekker

achtergrond In de ggz worden momenteel behandeluitkomsten verzameld met verschillende meetinstrumenten. Dit heeft mogelijk implicaties voor de vergelijkbaarheid van deze uitkomsten tussen ggz-instellingen.
doel Bespreken van recent onderzoek naar de mate waarin de huidige (acht) gehanteerde meetinstrumenten leiden tot onderling vergelijkbare uitkomstmetingen van curatieve behandelingen voor volwassenen in de ggz.
methode Een combinatie van literatuurbespreking en empirisch onderzoek.
resultaten De uitkomsten op basis van de acht meetinstrumenten bleken niet eenduidig te zijn: dezelfde cliënten leken met sommige instrumenten een sterkere klachtenafname te behalen dan met andere instrumenten.
conclusie De huidige benchmarkpraktijk binnen de ggz zou meer valide worden wanneer het aantal gehanteerde instrumenten wordt teruggebracht. Daarnaast is hoogwaardig kalibratieonderzoek nodig naar de vergelijkbaarheid van de resterende instrumenten. Idealiter gebruiken alle ggz-instellingen in de toekomst per zorgdomein hetzelfde instrument om hun uitkomsten vast te stellen.

trefwoorden benchmarken, meetinstrumenten, routine outcome monitoring