Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1, 48 - 54

Essay

Inventory of Depressive Symptomatology en verkorte versie in routine outcome monitoring van Stichting Benchmark GGZ

Y. Meesters, W.B. Duijzer, W.A. Nolen, R.A. Schoevers, H.G. Ruhé

achtergrond Verzekeraars vragen in toenemende mate een getalsmatige onderbouwing van de behandelresultaten in de ggz. Daarbij baseren zij zich op de door de Stichting Benchmark ggz (sbg) aangeleverde data en procedures. sbg heeft een beperkt aantal (generieke) vragenlijsten geaccepteerd om te kunnen benchmarken. Binnen de klinische praktijk voldoen die instrumenten niet om daarmee routine outcome monitoring (rom) mee te kunnen verrichten. De behoefte bestaat om daar een veelgebruikte depressievragenlijst, de Inventory of Depressive Symptomatology (ids), voor te gebruiken.
doel Argumenten aandragen waarom de ids een uitstekend en bruikbaar instrument is om door sbg als meetinstrument te worden geaccepteerd.
methode Door middel van een literatuuroverzicht de kwaliteit van de ids bespreken.
resultaten De ids is een kwalitatief goed instrument om de ernst van depressies te meten en is tevens gevoelig om verbetering in de stemming te meten.
conclusie De ids is een uitstekend instrument om rom-metingen mee te verrichten en is zonder kosten verkrijgbaar. Er wordt voor gepleit dat sbg deze vragenlijst accepteert als een van de instrumenten om te kunnen benchmarken.

trefwoorden benchmarking, ids, rom, sbg