Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 866 - 870

Korte bijdrage

Honderd jaar kinderpsychiatrie en overheid – back to the future

F. Boer

achtergrond De Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie maakt een ingewikkelde periode door met de invoering van de Jeugdwet die haar heeft gepositioneerd onder gemeentelijke regie.
doel Onderzoeken hoe deze ontwikkeling moet worden geplaatst in historisch perspectief.
methode Raadplegen van geschiedkundige bronnen.
resultaten De gemeente is vanaf het begin van de twintigste eeuw een belangrijke regisseur van een deel van de jeugd-ggz geweest. Pas in de jaren tachtig is die rol verschoven naar de landelijke overheid, om in deze eeuw terug te gaan naar het lokale niveau.
conclusie Aan elk niveau waarop de overheid regie voert over jeugd-ggz kleven voor- en nadelen. Tot nu toe leidde dit tot overhevelingen van het ene niveau naar het andere. Het lijkt beter verschillende niveaus te combineren en voor onderdelen van jeugd-ggz het passende niveau te kiezen.

trefwoorden jeugd-ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, gemeente, overheid