Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 902 - 906

Korte bijdrage

Internationale samenwerking geeft nieuwe impulsen aan onderzoek naar stoornis van Gilles de la Tourette

T.J.C. Openneer, M. Abdulkadir, N.J. Forde, A. Dietrich*, P.J. Hoekstra*

achtergrond Binnen de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het umcg is onderzoek naar ticstoornissen een speerpunt.
doel Geven van een overzicht van de onderzoeksprojecten naar ticstoornissen binnen ons centrum.
methode Bespreken van de onderzoeksprojecten in relatie tot tekortkomingen van bestaand wetenschappelijk onderzoek.
resultaten Het eerste project is tic Genetics, een internationaal onderzoek naar zeldzame genetische varianten bij meerdere familieleden met tics en naar nieuwe genmutaties bij kinderen met tics zonder positieve familiegeschiedenis voor tics. Tevens worden gen-omgevingsinteracties onderzocht. Het tweede project is de European Multicentre Tics in Children Study (emtics), een longitudinale studie gericht op het samenspel tussen genetische aanleg, auto-immuniteit en omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak voor het ontstaan en het verergeren van tics. ts-eurotrain tot slot is een Europese samenwerking gericht op genetica, neuro-imaging en diermodellen.
conclusie Internationale samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de etiologie van ticstoornissen.

trefwoorden beeldvormend onderzoek, genetica, stoornis van Gilles de la Tourette