Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11, 835 - 838

Gevalsbeschrijving

(Hypo)manie na gebruik van varenicline bij twee patiënten met een bipolaire stoornis

M.L. Sluys, A. Remmers, R.J. Beerthuis

samenvatting Varenicline is een geneesmiddel dat is ontwikkeld als hulpmiddel bij stoppen met roken. De werkzaamheid is goed, maar door neuropsychiatrische bijwerkingen is de veiligheid bij psychiatrische patiënten omstreden. Hoewel in het Farmacotherapeutisch kompas en de Nederlandse richtlijnen gewaarschuwd wordt voor het gebruik bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, wordt varenicline wel voorgeschreven aan deze patiënten. Dit is niet zonder risico. Wij beschrijven twee patiënten met een bipolaire stoornis die tijdens gebruik van varenicline manische symptomen kregen. Voorschrijvers moeten vragen naar psychiatrische comorbiditeit. Bij aanwijzingen voor bipolaire stoornis dient men varenicline terughoudend voor te schrijven aan goed ingestelde patiënten in euthyme toestand, die men moet waarschuwen voor mogelijke neuropsychiatrische bijwerkingen. Bij optreden van manische symptomen dient de behandeling gestaakt te worden.

trefwoorden bipolaire stoornis, neuropsychiatrische bijwerkingen, varenicline