Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 757 - 761

Gevalsbeschrijving

Het syndroom van Cushing bij een manische patiënte met een lang bestaande bipolaire stoornis: oorzaak of bijvangst?

L.D. de Witte, R.B. Smits, M. Bartel, M. Kleijweg, G.D. Valk, C.H. Vinkers, M. Vergeer

samenvatting Hypercortisolisme is geassocieerd met stemmingsstoornissen zoals depressie en bipolaire stoornis. Wij zagen een 75-jarige patiënte bij wie al vier decennia geleden een bipolaire stoornis gediagnosticeerd was; zij werd opgenomen met een ernstige en therapieresistente manie. Uiteindelijk werd het syndroom van Cushing gediagnosticeerd. Behandeling hiervan met metyrapon bracht de psychiatrische symptomen in remissie. Kan het zo zijn dat het syndroom van Cushing haar psychiatrische voor­geschiedenis verklaart? Of ging het bij haar om twee naast elkaar bestaande ziekten? Deze casus illustreert dat men ook bij een lang bestaande en schijnbaar duidelijke psychiatrische voorgeschiedenis bedacht moet blijven op een somatische oorzaak van psychiatrische symptomen.

trefwoorden bipolaire stoornis, manie, syndroom van Cushing