Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9, 635 - 644

Oorspronkelijk artikel

De epidemiologie van ADHD bij universiteitsstudenten

P. Mortier, K. Demyttenaere, M.K. Nock, J.G. Green, R.C. Kessler, R. Bruffaerts

achtergrond Er is weinig bekend over epidemiologische aspecten van aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (adhd) bij universiteitsstudenten.
doel Descriptief-epidemiologische studie naar adhd bij eerstejaarsstudenten aan de ku Leuven, België, waarin vóórkomen, geassocieerde psychiatrische symptomen, zorggebruik en academische impact werden gemeten.
methode Elektronisch vragenlijstonderzoek op basis van een cross-sectioneel gewogen onderzoeksopzet bij alle eerstejaarsstudenten van de ku Leuven (n = 4921, responspercentage 65,4%). adhd werd gemeten aan de hand van de adhd Self-Report Scale (asrs-6).
resultaten Afhankelijk van de gebruikte diagnostische drempel werd het vóórkomen van adhd geschat tussen 1,4 en 8,3% van de gehele populatie eerstejaarsstudenten. Ook na correctie voor sociodemografische variabelen was adhd geassocieerd met verschillende emotionele problemen waaronder suïcidepoging(en) (or = 9,10; Cohens d = 0,53), eetbuien (or = 5,87; Cohens d = 0,42) of psychotische symptomen (or 4,44-4,69; Cohens d = 0,36-0,37). adhd was ook geassocieerd met een hogere oddsratio op een eindpercentage onder 50% aan het eind van het academiejaar (or = 2,46-3,84; Cohens d = 0,22-0,32). Het huidige gebruik en het lifetimegebruik van professionele hulpverlening werden geschat tussen 7,6-15,5% en 26,5-41,5%, respectievelijk.
conclusie adhd komt matig voor bij eerstejaarsuniversiteitsstudenten. Ondanks een belangrijke impact op psychisch en academisch functioneren zoeken weinig studenten hulp.

trefwoorden adhd, comorbiditeit, impact, prevalentie, student, zorggebruik