Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9, 680 - 683

Gevalsbeschrijving

Behandelimpasse bij een patiënt met paranoïde denkbeelden en een testis­- carcinoom doorbroken door gecombi-neerde inzet WGBO én Wet Bopz

G.M. Manschot, A.J.K. Hondius, M. M. van Dijk, A. Honig

samenvatting Behandelaren die psychiatrische patiënten met somatisch lijden willen behandelen, komen vaak terecht in een spagaat tussen de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Ter illustratie hiervan beschrijven wij een casus van een 50-jarige man met een vermoedelijk seminoom en paranoïde denkbeelden bij een autistische stoornis die noodzakelijk onderzoek en behandeling afhield. Meerdere zittingen met de rechtbank en de disciplineoverstijgende aanpak leidden uiteindelijk tot een succesvolle behandeling en een tevreden patiënt. Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte ggz (WvGGZ) zal hopelijk bijdragen aan het overbruggen van de tweedeling.

trefwoorden testiscarcinoom, wilsonbekwaamheid, Wet verplichte ggz