Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9, 684 - 687

Gevalsbeschrijving

Stemmen horen bij een volwassene met een autismespectrumstoornis

M. Malgaz, C.F.M.G. van Kesteren, I.E. Sommer

samenvatting Auditieve verbale hallucinaties (avh) kunnen in relatief geïsoleerde vorm voorkomen bij tal van aandoeningen, ook bij een autismespectrumstoornis (ass). Tot op heden is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze combinatie. Om een indruk te geven van de combinatie ass en avh, presenteren we een casusbeschrijving van een 37-jarige man bij wie een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (pdd-nos) en lichte zwakbegaafdheid gediagnosticeerd waren. Vanwege avh werd hij behandeld op de gespecialiseerde deeltijdbehandeling (Stemmenpoli) van het umc Utrecht. Het behandelresultaat was gunstig.

trefwoorden auditieve verbale hallucinaties, autismespectrumstoornis