Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 433 - 440

Essay

De realiteitsaanspraak van het psychiatrisch etiket

A.C.J. Kohne

achtergrond Met het uitkomen van de DSM-5 zijn er classificaties bijgekomen en andere verdwenen. De discussie die als gevolg daarvan oplaait, wordt in dit artikel opgepakt, uiteengezet en ontdaan van ruis.
doel Onderzoeken op welke wijze een psychiatrische classificatie zich verhoudt tot de realiteit door na te gaan of een psychiatrische classificatie reëel of sociaal geconstrueerd is.
methode Literatuuronderzoek en conceptuele analyse aan de hand van artikelen en handboeken.
resultaten Er is bekeken in hoeverre een psychiatrische classificatie begrepen kan worden als een ‘natuurlijke soort’, ‘kunstmatige soort’, ‘praktische soort’,’interactieve soort’ en ‘indifferente soort’ om vervolgens te besluiten dat de manier waarop we naar de ‘soortigheid’ van psychiatrische stoornissen kijken, in een ‘subject­-objectdenken’ gevangen zit.
conclusie Loslaten van de dichotomie van ‘natuurlijk’ (object) versus ‘kunstmatig’ (subject) en erkennen dat we de realiteitsaanspraak van psychiatrische classificaties meer als een continuüm moeten zien, zouden aan de psychiatrie ten goede komen.

trefwoorden classificatie, neurasthenie, DSM, ICD, kinds, sociaal constructivisme, biologisch essentialisme