Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 851 - 855

Gevalsbeschrijving

Een geval van therapieresistente manie

E.C.A. Collumbien

In dit artikel wordt de behandeling van een patiënte met een ernstige therapieresistente manische psychose besproken. Er werd gedacht aan hyperparathyreoïdie als een mogelijke oorzaak van de therapieresistentie. Bij raadpleging van Medline bleek er een aanzienlijk literatuurbestand beschikbaar over het vóórkomen van hyperparathyreoïdie bij chronisch gebruik van lithium. Deze onderzoeksgegevens alsmede de diagnostiek en therapeutische maatregelen van deze met lithium geassocieerde hyperparathyreoïdie worden in dit artikel besproken.

trefwoorden hyperparathyreoïdie, lithium, therapieresistentie