Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4

Redactioneel

C. Baeken

Nieuwe golf PTSS uit recente oorlogsgebieden: een rol voor niet-invasieve stimulatiemethoden?, 238 - 239

Oorspronkelijk artikel

J. Broer, H. Koetsier, C.L. Mulder

Stijgende trend in dwangtoepassing onder de Wet Bopz zet door; implicaties voor de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 240 - 247

Overzichtsartikel

K.M. van Steenbergen-Weijenburg, C.M. van der Feltz-Cornelis, T.B. van Benthem, E.K. Horn, R. Ploeger, J.W. Brals, C. Leue, J. Spijker, L. Hakkaart-Van Roijen, F.F.H. Rutten, A.T.F. Beekman

Collaborative care voor de behandeling van comorbide depressieve stoornis bij chronisch lichamelijk zieke patiënten op een polikliniek van een algemeen ziekenhuis, 248 - 257

Overzichtsartikel

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

Eetstoornissen niet anderszins omschreven: een echte eetstoornis, 258 - 264

Commentaar

H.L. Van, T. Ingenhoven, N. Draijer

Nut en noodzaak van de DSM-classificatie ‘niet anderszins omschreven’, 265 - 267

Essay

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie, 268 - 273

Commentaar

A.H. Schene

Hoe streng willen wij zijn in de aanpak van belangenverstrengeling?, 274 - 275

Korte bijdrage

B.B. Sizoo, G. Glas

De verplichte proefpersonenverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd verplicht, 276 - 279

Gevalsbeschrijving

E.M. Veltman, D. Rhebergen, E. van Exel, M.L. Stek

Hashimoto-encefalitis en depressie, 280 - 283

Opinie

J. van Os, W. Boevink

Discussie over niet-bestaan van schizofrenie; is er een olifant in onze kamer?, 285 - 287

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. El Marroun

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap en autismekenmerken bij het kind, 288 - 288

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Cognitieve achteruitgang in de fase voor dementie, 289 - 290

Referaat

N. Kieviet, A. Honig

De relatie tussen antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap en prematuriteit, 291 - 292

Psychiatrie van de Toekomst

G. van de Kraats, K. Goethals

Vroege interventies voorkómen psychiatrische stoornissen en criminaliteit op volwassen leeftijd, 293 - 293

Ingezonden brief

C.N. Houwert-Steins Bisschop, J.B. Zantvoord, M.W.J. Machielsen, M. Koeter, W. van den Brink

‘Dosisreductiestrategie in plaats van onderhouds-behandeling na eerste psychose: op lange termijn tweemaal zo vaak herstel’ Houwert-Steins Bisschop e.a., 305 - 308

Boekbesprekingen