Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 210 - 214

Gevalsbeschrijving

Wernicke-encefalopathie

M. Djelantik, D. Bloemkolk, J. Tijdink

samenvatting Wernicke-encefalopathie is een acute neuropsychiatrische aandoening met heterogene symptomen zoals bewustzijnsveranderingen, ataxie en afwijkende oogvolgbewegingen die onbehandeld een hoge morbiditeit en mortaliteit tot gevolg heeft. De behandeling is thiaminesuppletie. Wij zagen een 49-jarige man die agressief en verward was. Aanvankelijk werd gedacht aan een alcoholonthoudingsdelier. Vanwege ataxie, cognitieve stoornissen en fors alcoholgebruik rees het vermoeden van wernicke-encefalopathie. Nadat neurologisch onderzoek deze waarschijnlijkheidsdiagnose had bevestigd, werd gestart met toediening van thiamine en volgde herstel. Vanwege de heterogene symptomen en de hoge morbiditeit en mortaliteit zonder behandeling is het van groot belang dat de clinicus vroegtijdig bedacht is op wernicke-encefalopathie.

trefwoorden neuropsychiatrie, thiamine, wernicke-encefalopathie