Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 77 - 82

Korte bijdrage

Bewegingsstoornissen als prodroom bij personen met een sterk verhoogd risico op psychose

P.N. van Harten, P.R. Bakker, J. van Os

achtergrond Het voorspellen van een transitie naar psychose bij populaties met high risk en ultra-high risk (uhr) is van belang omdat geïndiceerde preventieve interventies een psychose kunnen uitstellen of zelfs voorkomen. Echter, de positief voorspellende waarde van de huidige screeningsprogramma’s is gering. Daarom zijn objectieve prodromale verschijnselen met een grote voorspellende waarde nodig. Onze hypothese is dat bewegingsstoornissen in de prodromale periode beter een transitie naar psychose kunnen voorspellen.
doel Nagaan of men met bewegingsstoornissen bij populaties met een verhoogd risico nauwkeuriger een transitie naar psychose kan voorspellen dan met de huidige screeningsprogramma’s het geval is.
methode Zoekstrategie in Medline.
resultaten Geïncludeerd werden studies van 1. kinderen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis, 2. adolescenten met uhr en 3. broers of zussen van patiënten met schizofrenie. Studies van de eerste twee groepen tonen aan dat de ernst van bewegingsstoornissen gerelateerd was aan de ernst van de prodromale verschijnselen, zowel bij aanvang als gedurende de follow-up. Personen met meer (en ernstiger) bewegingsstoornissen bij aanvang hadden een hoger risico op transitie naar psychose dan personen zonder. Studies van de derde groep tonen aan dat de frequentie van mechanisch gemeten bewegingsstoornissen significant hoger was bij broers of zussen van patiënten met schizofrenie dan bij controlegroepen uit de algemene bevolking.
conclusie Bewegingsstoornissen zijn objectieve, eenvoudig te meten prodromale verschijnselen, die mogelijk een krachtige voorspeller zijn van transitie naar psychose in (u)hr-populaties.

trefwoorden bewegingsstoornissen, high risk, prodromale verschijnselen, psychose, transitie, ultra-high risk