Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 83 - 88

Korte bijdrage

Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?

D. Rhebergen, P. Sienaert

achtergrond Depressieve stoornissen kunnen gekenmerkt worden door evidente psychomotore symptomen, zoals retardatie en/of agitatie. De prognostische betekenis hiervan is vooralsnog onduidelijk.
doel In dit narratief overzicht staat de vraag centraal in hoeverre de aanwezigheid van psychomotore symptomen het effect van behandeling van depressieve stoornissen kan voorspellen.
methode Literatuuronderzoek in Medline.
resultaten Psychomotore symptomen zouden richtinggevend kunnen zijn voor behandelkeuze ten voordele van antidepressiva met dopaminerge werking en antidepressiva met een breed spectrum (tca’s) en - in het bijzonder - elektroconvulsietherapie, boven ‘single acting’ serotonerge antidepressiva, maar de wetenschappelijke bewijzen hiervoor zijn tot op heden beperkt.
conclusie Psychomotoriek heeft predictieve waarde voor behandelrespons, maar nader onderzoek is noodzakelijk.

trefwoorden beloop, depressie, psychomotoriek