Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 89 - 93

Korte bijdrage

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving

D.M. Dhossche, L.F. van der Steen, S.M. Shettar

achtergrond Katatonie komt voor bij kinderen, adolescenten, en volwassenen met autismespectrumstoornis.
doel Een overzicht geven van katatonie bij autismespectrumstoornis.
methode Gevalsbeschrijving met discussie.
resultaten Katatonie komt voor bij 12-17% van adolescenten en jongvolwassenen met autismespectrumstoornis die verwezen worden voor gespecialiseerde zorg of opgenomen zijn. Klinische ervaring en gevalsbeschrijvingen tonen dat benzodiazepinen en elektroconvulsietherapie veilige en effectieve acute behandelmethoden en onderhoudsbehandelingen zijn voor katatonie bij patiënten met een autismespectrumstoornis.
conclusie Katatonie is een herkenbaar en behandelbaar syndroom bij kinderen en adolescenten met autismespectrumstoornis.

trefwoorden autismespectrumstoornis, katatonie, kinderen en jongeren