Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2

Redactioneel

P.N. van Harten, M. Morrens, D. Rhebergen, P. Sienaert, D.M. Dhossche

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie, 74 - 75

Korte bijdrage

P.N. van Harten, P.R. Bakker, J. van Os

Bewegingsstoornissen als prodroom bij personen met een sterk verhoogd risico op psychose, 77 - 82

Korte bijdrage

D. Rhebergen, P. Sienaert

Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?, 83 - 88

Korte bijdrage

D.M. Dhossche, L.F. van der Steen, S.M. Shettar

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving, 89 - 93

Korte bijdrage

S. van den Ameele, B. Sabbe, M. Morrens

Karakteristieken van katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen, 94 - 98

Korte bijdrage

D.M. Dhossche, P. Sienaert, F.M.M.A. van der Heijden

Mechanismen van katatonie, 99 - 103

Korte bijdrage

P. Cras, D. Crosiers

Psychogene bewegingsstoornissen, 104 - 108

Korte bijdrage

E.H.C.W. van de Riet, S.C. van Bronswijk, J.N.M. Schieveld

Bewegingsstoornissen bij anti-NMDA-receptorencefalitis, 109 - 113

Korte bijdrage

P.R. Bakker, J. van Os, P.N. van Harten

De genetica van antipsychotica-gerelateerde bewegingsstoornissen, 114 - 119

Korte bijdrage

D.E. Tenback, P.R. Bakker, P.N. van Harten

Risicofactoren van tardieve bewegingsstoornissen bij schizofrenie, 120 - 124

Korte bijdrage

C.L. Mentzel, D.E. Tenback, M.A.J. Tijssen, P.N. van Harten

Ernstige, therapieresistente tardieve dyskinesie: is diepe hersenstimulatie een behandeloptie?, 125 - 131

Korte bijdrage

W. Vandewalle, E. Boon, P. Sienaert

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren, 132 - 137

Korte bijdrage

A.F.G. Leentjens, O.A. van den Heuvel

Dilemma’s bij de behandeling van psychiatrische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson, 136 - 142

Korte bijdrage

D. Cath

Psychiatrische aspecten van tics, 143 - 147

Korte bijdrage

L. Docx, B.G.C. Sabbe, J. Koning, T.Q. Mentzel, P.N. van Harten, M. Morrens

Instrumenteel meten van psycho-motorische symptomen bij schizofrenie: klaar voor de praktijk?, 148 - 153