Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 825 - 825

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Functionele MRI kan de uitkomst voorspellen van elektroconvulsietherapie bij patiënten met ernstige en therapieresistente depressie

J.A. van Waarde