Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 10, 660 - 667

Overzichtsartikel

De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen

A.A. Spek

achtergrond Autismespectrumstoornissen (ass) komen voor bij ongeveer 0,6% van de bevolking. Op basis van onderzoek in de jaren 70, 80 en 90 is lang gedacht dat ass met name erfelijk bepaald zijn en slechts voor een klein deel gerelateerd zijn aan omgevingsfactoren. Recent onderzoek wijst echter op een relatief grote invloed van omgevingsfactoren.
doel Het in kaart brengen van de wetenschappelijke stand van zaken omtrent de oorzaken van ass.
methode Een literatuurstudie in Medline, Cochrane, Web of Science en ScienceDirect.
resultaten Recent onderzoek wijst op een erfelijkheidsfactor bij ass van 35 tot 60%. Omgevingsfactoren spelen een grotere rol dan eerder werd gedacht en fungeren mogelijk als trigger voor het ontstaan van ass, bij mensen met een genetische kwetsbaarheid op dit gebied. Naast risicofactoren zijn er ook aanwijzingen voor beschermende factoren, zoals het gebruik van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap.
conclusie Bij ass gaat het waarschijnlijk om een combinatie van genafwijkingen en omgevingsfactoren die elkaar wederzijds beïnvloeden. Vervolgonderzoek is nodig om dit verder in kaart te brengen.

trefwoorden autismespectrumstoornissen, genen, omgevingsfactoren