Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 10

Redactioneel

T.A.M.J. van Amelsvoort

De kloof overbruggen, 638 - 639

Oorspronkelijk artikel

A.A. Verlinde, W. Snelleman, H. van den Berg, E.O. Noorthoorn

Effect van dwangmedicatie als interventie van eerste keus op separatie en toegepaste dwang; een prospectief cohortonderzoek, 640 - 648

Commentaar

A.J.K. Hondius

Dwangmedicatie als interventie van eerste keus; van opsluiten naar behandelen?, 649 - 650

Overzichtsartikel

L. Willaert, P. Verbeke, P. Sienaert, J. De Fruyt

Irreversibele monoamineoxidaseremmers bij depressieve stoornissen: snel afgenomen gebruik in Vlaanderen, 651 - 659

Overzichtsartikel

A.A. Spek

De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen, 660 - 667

Commentaar

W. Staal

Genen, omgeving en autismespectrumstoornissen, 668 - 669

Essay

P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, P. van Deurzen, I. Oosterling, W. Groen, M. Langen, A.L. Lagro-Janssen, R.J. van der Gaag

Een veranderende kijk op psychiatrische stoornissen, 670 - 679

Korte bijdrage

L. Rietveld, H.J. Gijsman

Training interactievaardigheden voor artsen in opleiding tot psychiater, 680 - 684

Gevalsbeschrijving

T. Sabbe, M. Vandenbulcke

Obsessief-compulsief gedrag bij de rechter temporale variant van frontotemporale dementie, 685 - 688

Nederlands-Vlaams toponderzoek

B. Lubbers

Terugval naar nicotinezoekgedrag gereguleerd door GABA-erge plasticiteit in de prefrontale cortex, 689 - 689

Nederlands-Vlaams toponderzoek

C. Voogt

De korte online-alcoholinterventie ‘Wat Drink Jij’, 690 - 690

Referaat

L. Cassiers, F. Van Den Eede

Genexpressieprofielen geassocieerd met respons op antidepressiva, 691 - 692

Referaat

N. Mook-Spermon, P.F.J. Schulte

Profylaxe met antipsychotica reduceert de kans op een postoperatief delier bij ouderen: een meta-analyse, 692 - 693

Boekbesprekingen