Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 365 - 374

Oorspronkelijk artikel

Stigma rond schizofrenie en autisme in de Vlaamse dagbladen

E. Thys, C.I. Struyven, M. Danckaerts, M. De Hert

achtergrond Er rust een aanzienlijk maatschappelijk stigma op psychiatrische stoornissen. Onderzoek toont echter ook verschillen aan tussen psychiatrische stoornissen wat betreft stigma. Er zijn aanwijzingen dat de beeldvorming over schizofrenie in de media bijzonder negatief is.
doel Vergelijken van de berichtgeving over autisme en schizofrenie in de Vlaamse dagbladen wat betreft stigma.
methode Via de websites van de zeven Vlaamse dagbladen werd gezocht naar alle artikelen verschenen tussen 2008 en 2012 die de zoekwoorden 'autisme/autistisch(e)/autist(en)' en schizofrenie/schizofreen/schizofrene bevatten. De verzamelde artikelen (n = 4181) werden vervolgens ingedeeld naar stigmatiserend gehalte.
resultaten In de gevonden artikelen werd overwegend positief bericht over autisme en overwegend negatief over schizofrenie. Het contrast in de berichtgeving over beide stoornissen was zeer groot (p < 0,0001) en voor beide stoornissen nam de negatieve berichtgeving toe.
conclusie Het maatschappelijke stigma dat rust op schizofrenie wordt schrijnend weerspiegeld in de Vlaamse dagbladen. Dat over een op een aantal vlakken vergelijkbare stoornis als autisme duidelijk gunstiger bericht wordt, toont aan dat een positievere beeldvorming niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is.

trefwoorden autisme, dagbladen, schizofrenie, stigma, Vlaanderen