Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 8, 514 - 522

Overzichtsartikel

Stoornis in de lichaamsbeleving bij patiënten binnen de cosmetische chirurgie

T. Hundscheid, R.R.W.J. van der Hulst, B.P.F. Rutten, C. Leue

achtergrond De stoornis in de lichaamsbeleving, body dysmorphic disorder (bdd), is een aandoening waarbij patiënten gepreoccupeerd zijn met een minimaal of ingebeeld mankement van het uiterlijk.
doel Overzicht bieden van literatuur over de prevalentie van bdd binnen de cosmetische chirurgie. Secundair een overzicht bieden van psychiatrische comorbiditeit en de uitkomst bij geopereerde patiënten.
methode Literatuuronderzoek in Embase, Medline en PubMed met zoektermen ‘body dysmorphic disorder’ en ‘cosmetic surgery’ en ‘prevalence’ en ‘comorbidity’ en ‘outcome’ betreffende Engels- en Nederlandstalige literatuur vanaf de introductie van bdd in de dsm-iii-r (in 1987) tot en met 1 november 2013. Geïncludeerde artikelen werden onderzocht op additioneel onderzoek.
resultaten De initiële zoekstrategie was te specifiek en werd verbreed naar ‘body dysmorphic disorder’ en ‘cosmetic surgery’ en ‘prevalence’. Uiteindelijk werden 23 unieke artikelen geïncludeerd. De prevalentie van bdd binnen de cosmetische chirurgie varieerde in 11 artikelen van 3,2 tot 53,6%. De 12 artikelen over psychiatrische comorbiditeit toonden voornamelijk stemmings- en angststoornissen op as I en cluster C-persoonlijkheidsstoornissen op as II. De uitkomst van cosmetische ingrepen bij bdd was in slechts twee artikelen vastgelegd, maar deze meldden nieuwe preoccupaties bij voortdurende psychiatrische comorbiditeit.
conclusie bdd is een veelvoorkomende psychiatrische aandoening binnen de cosmetische chirurgie. Preoperatieve opsporing is noodzakelijk, zodat effectieve psychiatrische behandeling geïnitieerd kan worden in plaats van mogelijk ineffectieve chirurgische interventie.

trefwoorden comorbiditeit, cosmetische chirurgie, prevalentie, stoornis in de lichaamsbeleving