Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 8, 523 - 530

Essay

Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie. Hoe de DSM-5 zinvol ingezet kan worden voor het vak

A.M. Ruissen

achtergrond In de geneeskunde is het vanzelfsprekend om eerst een diagnose te stellen, voordat men classificeert. In de psychiatrie is de verhouding tussen diagnostiek en classificatie minder helder.
doel De relevante classificatiesystemen en de samenhang tussen diagnostiek en classificatie bespreken en onderzoeken welke verhouding tussen diagnostiek en classificatie de voorkeur verdient voor de psychiatrie.
methode Literatuuronderzoek en conceptuele analyse, aan de hand van richtlijnen, de profielschets en handboeken.
resultaten De weging, een belangrijk onderdeel van het psychiatrisch diagnostisch proces, kan alleen een plek krijgen als diagnostiek en de classificatie resoluut gescheiden onderdelen worden. In die weging krijgen klinische fenomenen, zoals ziektewinst, ziekteverlies, objectivering, reïficatie, en de vraag ‘is dit wel psychiatrie’ een plek.
conclusie Uniformering van de bestaande richtlijnen en een paraplurichtlijn over diagnostiek, net als het opnemen van classificaties uit twee classificatiesystemen in medisch-psychiatrische diagnostiek kunnen daarbij van belang zijn.

trefwoorden classificatie, diagnose, DSM, ICD, PDM