Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7, 471 - 476

Korte bijdrage

Toepasbaarheid en effectiviteit van mindfulnesstraining bij volwassenen met AD(H)D; een open pilotonderzoek

S. Hepark, C.C. Kan, A. Speckens

achtergrond adhd is een ontwikkelingsstoornis die zich vaak voortzet in de volwassenenleeftijd. Psychostimulantia zijn de effectiefste behandeling bij adhd. Er is echter vaak behoefte aan andere interventies naast medicatie.
doel Onderzoeken van toepasbaarheid en effectiviteit van mindfulnesstraining bij volwassenen met adhd.
methode Bij een pilotonderzoek namen 11 volwassenen met adhd deel aan mindfulnesstraining van 10 weken. adhd-, angstsymptomen en depressieve symptomen, kwaliteit van leven, mindfulnessvaardigheden en aandachtstaken werden vóór- en na de mindfulnesstraining gemeten.
resultaten Negen deelnemers maakten de mindfulnesstraining af en zij waren tevreden over de training. Acht van hen rapporteerden verbetering op adhd-symptomen. Daarnaast verbeterden de kwaliteit van het leven, bewust handelen en executieve controle.
conclusie Mindfulnesstraining is een toepasbare behandelstrategie bij volwassenen met adhd en lijkt een positief effect te hebben op adhd-symptomen en executieve controle.

trefwoorden adhd, executieve controle, mindfulnesstraining