Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 385 - 393

Overzichtsartikel

Functionele MRI bij schizofrenie: belang van aangepaste taak in de scanner

J. Van Hecke, T.E. Gladwin, J. Coremans, W. Hulstijn, B. Sabbe

achtergrond Functionele magnetische-resonantiebeeldvorming (fmri) is een belangrijk onderzoeksinstrument voor het opsporen van neurale netwerkproblemen bij schizofrenie. Het belang van een aangepaste taak voor het onderzoek met fmri bij schizofrenie blijft echter vaak onderbelicht.
doel Aantonen hoe de keuze van een taak fmri-resultaten bij schizofrenie op hersenniveau beïnvloedt, in het bijzonder door prestatiegerelateerde problemen.
methode We schetsen een beknopte geschiedenis van de functionele neurobeeldvormingstechnieken om de plaats van fmri voor de opsporing van disfunctionele netwerken bij schizofrenie duidelijk te maken. Ook maken we duidelijk waarom door de snelle ontwikkeling van de techniek en analysemethodes bij beeldvormingstechnieken de keuze van de taak in de scanner een steeds groter belang krijgt voor het meten van specifieke verschillen bij psychiatrische stoornissen.
resultaten Met voorbeelden uit eigen onderzoek illustreren wij het complexe verband tussen cognitieve problemen bij patiënten met schizofrenie tijdens de taakuitvoering en verschillen in hersenactiviteit gemeten met fmri. Het belang van taakonafhankelijke neurale netwerken voor de interpretatie van dit verband wordt toegelicht.
conclusie De ontwikkeling van taken waarbij vermeden wordt dat prestatieverschillen door aspecifieke factoren zoals demotivatie of opgave neurale activiteit beïnvloeden, is cruciaal voor het verder onderzoek met fmri bij schizofrenie.

trefwoorden fMRI, functionele magnetische-resonantiebeeldvorming, schizofrenie, translationeel onderzoek