Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 4, 228 - 236

Oorspronkelijk artikel

Behandelevaluatie en klinische besluitvorming met HKT-30-ROM

P. Ter Horst, M. van Ham, M. Spreen, S. Bogaerts

achtergrond Met herhaalde, onderbouwde, metingen op klinisch dynamische indicatoren uit de Historische, Klinische en Toekomst-30 (hkt-30) is het mogelijk om gedragsveranderingen op risks en needs te monitoren. Door scoreparameters toe te voegen worden cliëntspecifieke risks en needs onderscheiden die van belang zijn bij klinische besluitvorming rond verdere behandeling of resocialisatie. Visualisatie heeft hierbij meerwaarde voor behandelevaluatie.
doel Onderzoeken of klinische hkt-30-indicatoren geschikt zijn om gedragsverandering vast te stellen, te visualiseren en te gebruiken voor behandelevaluatie.
methode Aan de hand van een casusvoorbeeld beschrijven wij hoe clinici binnen Forensisch Psychiatrische Kliniek (fpK) De Woenselse Poort risks, needs en veranderingen daarin, vaststellen en zichtbaar maken ten behoeve van behandelevaluatie en klinische besluitvorming.
resultaten Routinematige behandelevaluatie met gevisualiseerde klinische hkt-30-indicatoren gaf het behandelteam en de cliënt zicht op gedragsveranderingen waarvoor de forensische behandeling geïndiceerd was. Deze evaluatie bood handvatten voor klinische besluitvorming.
conclusie De beschreven routinematige behandelevaluatie met de aangepaste hkt-30 maakt gedragsveranderingen zichtbaar, klinische besluitvorming transparant en biedt handvatten om met de cliënt in gesprek te gaan over zijn behandeling.

trefwoorden behandelevaluatie, HKT-30, klinische besluitvorming, risicotaxatie, ROM