Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 187 - 191

Korte bijdrage

Voedings- en eetstoornissen in de DSM-5

H.W. Hoek, A.A. van Elburg

achtergrond In de dsm-5 zijn de voedingsstoornissen samengevoegd met de eetstoornissen tot één categorie. doel Een review van de veranderingen en de rationale hiervoor van de criteria voor voedings- en eetstoornissen in de dsm-5. methode Een dsm-5-werkgroep stelde de herziene criteria op, waarna participatierondes onder professionals volgden. resultaten De formulering van de criteria voor anorexia nervosa is gewijzigd en het amenorroecriterium is komen te vervallen. Voor het stellen van de diagnose van bulimia nervosa is de drempelwaarde voor de frequentie van de eetbuien en de inadequate gedragingen verlaagd naar één keer per week; de subtypering is komen te vervallen. De criteria voor pica en de ruminatiestoornis zijn nauwelijks veranderd. De dsm-5 kent twee nieuwe officiële voedings- en eetstoornissen: ‘avoidant/restrictive food intake disorder’ en ‘binge eating disorder’. conclusie De veranderingen in de categorie voedings- en eetstoornissen in de dsm-5 vormen een verbetering en zullen leiden tot een reductie van de eetstoornis nao.

trefwoorden classificatie, eetstoornissen, voedingsstoornissen