Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 192 - 195

Korte bijdrage

Slaap-waakstoornissen en DSM-5

A.L. van Bemmel, G.A. Kerkhof

achtergrond De meeste psychische stoornissen gaan gepaard met klachten over slapen en waken. Zorgvuldige diagnostiek van slaap-waakstoornissen is van groot belang gebleken voor de behandeling en preventie van psychische stoornissen. Sinds de invoering van de dsm-iv heeft klinisch wetenschappelijk onderzoek belangrijke nieuwe inzichten op dit gebied opgeleverd. doel Nagaan of de nieuwe classificatie van slaap- waakstoornissen van de dsm-5 de diagnostiek op dit gebied kan verbeteren. methode Bespreken van de voornaamste wijzigingen van de classificatie in de dsm-5 wat betreft de slaap- waakstoornissen in vergelijking met die van de dsm-iv. resultaten Door de ruime aandacht voor symptoom- en dimensionele benadering sluit de classificatie van slaap-waakstoornissen in de dsm-5 waarschijnlijk meer aan bij de huidige psychiatrische praktijk en doet recht aan recente wetenschappelijke inzichten in het dimensionele karakter van psychische stoornissen. conclusie De dsm-5-classificatie houdt rekening met recente wetenschappelijke inzichten en kan nuttig zijn om de afzonderlijke diagnostiek van slaap- en waakstoornissen bij psychische stoornissen te verbeteren.

trefwoorden DSM-5, psychiatrie, slaap-waakstoornissen