Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 50 - 53

Gevalsbeschrijving

Tbc bij een vrouw met een ernstige psychiatrische aandoening

F.M. van Hasselt, Y. Coehorst, L. Verheijen-Breemhaar, B. Feenstra, A.J.M. Loonen

samenvatting Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa) hebben een beperkt vermogen om een hulpvraag over lichamelijke symptomen te formuleren. Dit wordt mede veroorzaakt door gedesorganiseerd denken, veranderd waarnemen van lichamelijke symptomen zoals pijn, en een taalbarrière. Wij zagen een patiënte bij wie door epa tbc laat gediagnosticeerd werd. Deze casus illustreert dat de genoemde oorzaken niet los van elkaar staan, maar onderling verweven zijn. Screening op latente ziekten, zoals tbc, vermindert het risico op vertraagde diagnose door het ontbreken van een hulpvraag. De beoordeling van lichamelijke klachten bij patiënten met epa zal door zowel somatische als psychiatrische specialisten gezamenlijk moeten plaatsvinden om de symptomen goed te kunnen duiden.

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoeningen, lichamelijke gezondheid, organisatie van zorg