Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 59 - 60

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Patiënten met schizofrenie hebben een sterk verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen

D. Vancampfort