Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 939 - 948

Essay

Transference-focused psychotherapie en mentaliseren in de klinische psychotherapie; een kwestie van vorm én vent

C.G. Kooiman, G.H. Kuipers, CH. Huffstadt

achtergrond Principes van milieutherapie en een algemeen psychodynamisch referentiekader bleken te breed om tot een eenduidige werkwijze binnen de klinische psychotherapie te komen. Transference-focused psychotherapie (tfp) en mentalization-based treatment (mbt) zijn twee psychodynamische psychotherapievormen ontwikkeld voor de ambulante praktijk. Beide therapiemodellen zijn potentieel geschikt om ook klinische psychotherapie vorm te geven, maar ze hebben theoretisch en praktisch enkele fundamenteel verschillende uitgangspunten.
doel Het implementeren van een op tfp gebaseerd referentiekader gecomplementeerd met mbt-principes op een afdeling voor klinische psychotherapie. Dit om eenduidige handvatten te geven voor een multidisciplinaire werkwijze, waarbij voornamelijk groepstherapeutisch wordt gewerkt.
methode We expliciteren de uitgangspunten en werkwijzen van beide psycho-therapiemodellen en operationaliseren deze voor de verschillende behandeldisciplines en voor het werken in groepen.
resultaten Vanuit een theoretisch-pragmatisch perspectief blijkt het mbt-model het tfp-model uitstekend te complementeren. Het aangepaste tfp-model blijkt ook goed toepasbaar in een groeppsychotherapeutische setting. Aan de hand van het geëxpliciteerde referentiekader konden de werkwijzen van de verschillende disciplines beter op elkaar worden afgestemd. Het werken met video-observaties, zoals bij tfp gebruikelijk, droeg daar in belangrijke mate aan bij.
conclusie Het werken met een voor de klinische psychotherapie geoperationaliseerd en met mbt-principes verrijkt tfp-model was succesvol voor het optimaliseren van het behandelaanbod.

trefwoorden implementatie, klinische psychotherapie, mentalization-based treatment, MBT, persoonlijkheidsstoornis, transference-focused psychotherapie, TFP