Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 929 - 938

Essay

Monumentale boeken van Jelgersma en Rümke en invloeden op hun werk

M.A.H. Monden

achtergrond In het huidige dsm-5-tijdperk lijkt de interesse voor de oude psychiatrische literatuur verder naar de achtergrond te verdwijnen.
doel Een beknopt overzicht bieden van belangrijke boeken van Jelgersma en Rümke en de invloeden van Kraepelin, Bleuler, Jaspers, Lombroso en Pavlov op hen bij de verdere ontwikkeling van de psychiatrie.
methode Het selecteren van oude psychiatrische literatuur in boekvorm.
resultaten Het blijkt dat veel van de literatuur ook heden ten dage nog doorwerkt in de huidige opvattingen en beschrijving van symptomen, de ontwikkeling van concepten zoals schizofrenie en de aanzet tot behandeling in de psychiatrie.
conclusie De oude psychiatrische literatuur verdient nog altijd een plaats in de verdieping van de kennis over de psychiatrie.

trefwoorden Jelgersma, monumentale boeken, Rümke