Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 867 - 872

Korte bijdrage

Cannabis als risicofactor voor psychose: een update

R. Kuepper, R. van Winkel, C. Henquet

achtergrond Cannabisgebruik is geassocieerd met een verhoogd risico op psychose, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, gebruik van andere drugs en omgekeerde causaliteit. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de onderliggende mechanismen van dit verband.
doel Een update geven van studies naar de relatie tussen cannabisgebruik en psychose en mogelijke onderliggende mechanismen.
methode Wij bespreken recent epidemiologisch en experimenteel onderzoek waarbij zowel de richting van het verband als ook de invloed van gen-omgevingsinteracties aan bod komt.
resultaten De langetermijneffecten van cannabis op het psychoserisico worden in belang-rijke mate beïnvloed door genetische factoren en omgevingsfactoren. Patiënten met een psychotische stoornis lijken bovendien extra gevoelig te zijn voor de acute effecten van cannabis.
conclusie Cannabisgebruik is een belangrijke risicofactor voor psychose en psychotische stoornissen. De effecten van cannabisgebruik bij patiënten met een psychotische stoornis zijn minder goed onderzocht.

trefwoorden cannabisgebruik, gen-omgevingsinteractie, psychose, psycho­tische stoornissen, schizofrenie