Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 9, 677 - 689

Overzichtsartikel

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen

L. Amrani, L. De Backer, G. Dom

achtergrond Piekdrinken komt vaak voor bij adolescenten en vormt een belangrijk maatschappelijk en medisch probleem. De laatste tien jaar is er een groeiend aantal onderzoeken over de gevolgen van piekdrinken voor het neurocognitief functioneren en over de genderspecificiteit hiervan.
doel De evidentie voor een negatieve impact van piekdrinken op het neurocognitieve functioneren van adolescenten in kaart brengen en inventariseren of piekdrinken een verschillende impact heeft op de vrouwelijke en mannelijke hersenen.
methode Literatuurstudie in PubMed en Web of Science.
resultaten Er voldeden 19 studies aan de selectiecriteria, waarvan er 11 onderzoeken betroffen naar de binge x gender-interactie.
conclusie Er zijn verschillende aanwijzingen dat piekdrinken een nadelig effect heeft op het neurocognitief functioneren bij adolescenten en jongvolwassenen, vooral qua executieve functies en het geheugen. Vrouwen lijken gevoeliger te zijn dan mannen qua effecten op ruimtelijk werkgeheugen en responsinhibitie.

trefwoorden adolescenten, bingedrinken, gender, jongvolwassenen, neuro­cognitie