Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8, 599 - 608

Oorspronkelijk artikel

Kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in een ggz-instelling

M.E.J. Kouijzer, F. Loman, C.M. van der Feltz-Cornelis

achtergrond Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk) komen regelmatig voor bij kinderen en jongeren. Net als bij volwassenen vindt de behandeling van solk bij kinderen en jongeren voor een groot deel plaats in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er bestaat echter weinig tot geen literatuur over de prevalentie van solk bij kinderen en jongeren in de ggz.
doel Het onderzoeken van de prevalentie van solk bij kinderen en jongeren in de ggz.
methode Kinderen en jongeren met en zonder solk die werden aangemeld bij een Nederlandse instelling voor ggz werden met elkaar vergeleken.
resultaten Kinderen en jongeren met solk hadden vaker angsten en depressies en meer introverte persoonlijkheidskenmerken dan kinderen en jongeren zonder solk. De kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met en zonder solk was gelijk.
conclusie Eén op de vijf kinderen en jongeren in de ggz had solk, met name kinderen en jongeren met introverte persoonlijkheidskenmerken en angstig-depressief gedrag, teruggetrokken-depressief gedrag en denkproblemen. De kwaliteit van leven van zowel kinderen en jongeren met als zonder solk was lager dan gemiddeld.

trefwoorden kinderen en jongeren, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)