Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8, 585 - 597

Oorspronkelijk artikel

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd; oorzaak of indicator?

L.M. Geels, J.M. Vink, J.H.D.A. van Beek, G. Willemsen, M. Bartels, D.I. Boomsma

achtergrond Vroege alcoholinitiatie hangt samen met verhoogde alcoholconsumptie en met -misbruik onder volwassenen. Het is onduidelijk welke mechanismen deze samenhang verklaren.
doel Onderzoeken of er een oorzakelijk verband bestaat tussen vroege alcoholinitiatie en latere alcoholconsumptie.
methode Vragenlijstgegevens werden verzameld bij deelnemers (18-80 jaar) van het Nederlands Tweelingen Register (ntr). De oorzaak van de samenhang tussen vroege alcoholinitiatie en latere alcoholconsumptie werd onderzocht bij discordante tweelingen (co-twin control design). Binnen eeneiige tweelingparen (tussen 82-143 paren) werden tweelingen die vroeg waren begonnen met drinken vergeleken met hun broer of zus die later was begonnen. Vergeleken werden: frequentie van alcoholgebruik, aantal glazen/week, aantal alcoholintoxicaties, overmatig drinken, alcoholmisbruik/-afhankelijkheid en schadelijk drinken. Met deze vergelijking binnen eeneiige tweelingparen wordt gecorrigeerd voor effecten van gedeelde genen en omgeving op alcoholconsumptie. Aanvullend werden effecten van sekse, leeftijd en in-/exclusie van geheelonthouders onderzocht.
resultaten Binnen eeneiige tweelingparen verschilden de vroege drinkers niet significant van hun broer/zus wat betreft alcoholconsumptie. De resultaten waren onafhankelijk van sekse, leeftijd en in-/exclusie van geheelonthouders.
conclusie Vroege alcoholinitiatie lijkt geen causaal effect te hebben op latere alcoholconsumptie en is mogelijk een indicator van aanleg voor alcoholgebruik. Campagnes gericht op het verhogen van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik hebben mogelijk slechts beperkt effect op alcoholconsumptie op volwassen leeftijd.

trefwoorden alcoholafhankelijkheid, alcoholconsumptie, alcoholinitiatie, alcoholmisbruik, discordant tweelingdesign