Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8, 619 - 624

Korte bijdrage

De Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk; ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar

F. Boer

achtergrond De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie volgt de mate waarin en de manier waarop kinder- en jeugdpsychiatrie wordt uitgevoerd. Sinds 1996 verrichtte zij driemaal een enquête onder haar leden. Deze bijdrage verslaat het onderzoek uit 2012.
doel In kaart brengen hoe de groep kinder- en jeugdpsychiaters is samengesteld qua leeftijd en geslacht, hoeveel tijd zij daadwerkelijk aan kinder- en jeugdpsychiatrie besteedt en op welke manier. Daarnaast inventariseren van specifieke kwesties, zoals 24-uursbereikbaarheid en opvattingen over de transitie van de jeugd-ggz naar de gemeenten.
methode Het afnemen van een vragenlijst en het descriptief analyseren van de verzamelde gegevens.
resultaten Sedert 1996 was het aantal kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland, uitgedrukt in fulltime-equivalenten, meer dan verdubbeld (van 183 in 1996 tot 389 in 2012). Veel meer dan in 1996 besteedden kinder- en jeugdpsychiaters (vrijwel) al hun tijd aan kinder- en jeugdpsychiatrie. Het percentage dat volledig vrijgevestigd werkte, was ten opzichte van 1996 gelijk (19%), terwijl het in 2003 minder was (13%). Maar in 1996 werkten veel vrijgevestigden vooral als psychotherapeut; in 2012 bedreven zij kinder- en jeugdpsychiatrie in de breedte. De transitie van de jeugd-ggz naar de gemeenten werd algemeen als ongewenst beschouwd.
conclusie In de afgelopen vijftien jaar is de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie sterk gegroeid. Dat geldt overigens nog meer voor de gehele psychiatrie. Rekening houdend met de bevolkingsopbouw is er nog altijd een relatief bescheiden aanbod. De beroepsgroep staat aan de vooravond van een ontwikkeling, de transitie, die haar zorgen baart. Voortzetting van dit onderzoek zal duidelijk maken of die zorg terecht is.

trefwoorden kinder- en jeugdpsychiatrie, praktijkvoering