Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8, 609 - 618

Overzichtsartikel

Psychiatrie en brua

J.D. Blom, I.T. Poulina, T.L. van Gellecum

achtergrond Patiënten afkomstig van Aruba, Bonaire en Curaçao zijn niet zelden geneigd om psychische klachten toe te schrijven aan brua, de Antilliaanse pendant van voodoo. Doordat hierover weinig bekend is en patiënten hierover nauwelijks spreken, kunnen problemen ontstaan in de communicatie met biomedisch opgeleide hulpverleners.
doel Een overzicht bieden van de literatuur over brua en van de wijzen waarop brua kan interfereren met de diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij Antilliaanse patiënten.
methode Onderzoek in PubMed en Embase (tot oktober 2012) en de historische literatuur (vanaf 1880) in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Papiamento.
resultaten Brua rust op de pijlers van kruidengeneeskunde en magisch-religieuze rituelen, die als oorzaak én als remedie worden gezien voor psychische klachten. Hoewel Antilliaanse patiënten zich voor complexere medische problemen doorgaans wenden tot de reguliere hulpverlening, nemen zij bij eenvoudiger problemen - en bij problemen waarop de westerse geneeskunde geen antwoord heeft - frequent hun toevlucht tot brua-geneeswijzen.
conclusie Het spanningsveld tussen de biomedische benadering en die van brua lijkt op grond van de literatuur gering te zijn - behalve daar, wellicht, waar hallucinogenen of andere psychoactieve stoffen het psychiatrisch toestandsbeeld compliceren en daar waar (de angst voor) toverij het ziektebeeld domineert.

trefwoorden Afro-Amerikaanse religie, Antilliaanse volksreligie, magie, toverij, transculturele psychiatrie