Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6

Redactioneel

K.R. Goethals

Levenstijdperken van de psychiater (in opleiding), 391 - 393

Oorspronkelijk artikel

L. van den Reijen, H. Nijman, B. Orobio de Castro, R. Schmitz

Kenmerken van jongeren met gedragsproblemen en samenhang met het voltooien van een residentiële behandeling, 395 - 404

Oorspronkelijk artikel

D.G.H. Krol, J. de Kruif

Mission statements van Nederlandse ggz-instellingen; de kwaliteit van communicatie met belanghebbenden, 405 - 414

Overzichtsartikel

C. Quisenaerts, M. Morrens, B. Sabbe

De nicotinereceptor als doelwit voor verbetering van de cognitieve symptomen bij schizofrenie, 415 - 425

Overzichtsartikel

PH. Delespaul

Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland, 427 - 438

Korte bijdrage

P.G.W.M. Wuisman, M.G.F. Wuisman-Frerker, M.M.B. van Pelt-Halders

Monitoring van risicofactoren bij het gebruik van antipsychotica, 439 - 445

Gevalsbeschrijving

C. Kahlé, R.M.F. Sorel, A.G.M. Borggreve, G.M.F. Ruinemans, R.R. Ploeger

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten, 447 - 451

Nederlands-Vlaams toponderzoek

I.N. Defoe

De rol van broers en zussen bij het externaliserende gedrag van adolescenten, 453 - 453

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Kindt

Wissen van angstreacties: nieuwe inzichten in de plasticiteit van angstgeheugen, 454 - 455

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Schmaal

Effecten van de cognitieve versterker modafinil op hersennetwerken en cognitieve controle bij alcoholafhankelijke personen, 456 - 457

Referaat

H. Stokvis, F. M. Bos, P.F.J. Schulte

Wanneer kunnen antipsychotica gestaakt worden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer?, 459 - 460

Referaat

W. Elzinga, P.F.J. Schulte

Additie lage dosering lithium bij patiënten met een bipolaire stoornis, 460 - 461

Ingezonden brief

J. van Os

Open brief aan Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ. Uw verzekerden verbieden ons hun data naar Stichting Benchmark ggz te sturen, 462 - 464

Ingezonden brief

D. Vinkers, P. Joosen

Reactie op ‘Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting’, 464 - 464