Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5, 349 - 357

Overzichtsartikel

Verstoorde slaap bij kinderen met ADHD: heeft melatonine een plaats in de behandeling?

E. Holvoet, L. Gabriëls

achtergrond Slaapstoornissen komen frequent voor bij kinderen met adhd en worden verergerd door behandeling met stimulantia. De vraag is of exogeen melatonine bruikbaar is als behandeling.
doel Geven van een overzicht van deze slaapstoornissen en bespreken van de evidentie voor de effectiviteit en veiligheid van melatonine als behandeling.
methode Literatuuronderzoek uitgevoerd via de databanken Embase, PubMed, Psycinfo en de Cochrane Library met de zoektermen ‘adhd’, ‘melatonin’, ‘insomnia’, ‘methylphenidate’, ‘side-effects’, ‘endocrinology’.
resultaten Van de kinderen met adhd rapporteert 25-50% een verstoord slaappatroon, vooral (chronische) inslaapproblemen ((c)soi). Beschikbaar onderzoek wijst erop dat melatonine effectief kan zijn in de behandeling hiervan en over het algemeen goed verdragen wordt. Farmaceutische melatoninepreparaten, met indicatie voor gebruik bij kinderen, en op evidentie gebaseerde richtlijnen over dosis en tijdstip van inname ontbreken. Ook systematisch onderzoek naar mogelijke effecten van melatonine op de puberteit en het endocrinologisch systeem is zeer beperkt. Behandeling met melatonine bij kinderen met adhd en (c)soi kan men daarom het best reserveren voor hardnekkige insomniaklachten met ernstige impact op het dagelijks functioneren, vooral bij een duidelijke faseverschuiving van het endogene circadiaanse ritme.
conclusie Melatonine kan op strikte indicatie nuttig zijn in de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen met adhd. Verder onderzoek naar de veiligheid van melatonine is nodig.

trefwoorden ADHD, melatonine, slaapstoornissen, stimulantia