Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5

Redactioneel

M. Morrens

Onderzoekssamenwerking tussen de psychiater en de farmaceutische industrie: stijldans, koorddans of dans met de duivel?, 321 - 323

Oorspronkelijk artikel

J.M. Harte, M.E. van Leeuwen, R. Theuws

Agressie en geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; aard, omvang en strafrechtelijke reactie, 325 - 335

Oorspronkelijk artikel

M. De Clercq, F. Vander Laenen

Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering; een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent, 337 - 347

Overzichtsartikel

E. Holvoet, L. Gabriëls

Verstoorde slaap bij kinderen met ADHD: heeft melatonine een plaats in de behandeling?, 349 - 357

Overzichtsartikel

J.D. Blom

Klinische zoantropie, 359 - 368

Korte bijdrage

D. Dewulf, I. Noens, A. Swillen

Adaptieve vaardigheden, cognitief functioneren en gedragsproblemen bij adolescenten met het 22q11.2-deletiesyndroom, 369 - 374

Gevalsbeschrijving

J. Harlaar, I.L. Gelderblom, A. van der Sijde, D. Bastiaansen

Jongvolwassene met autisme en verhoogd somatisch risico die weigert mee te werken aan bloedonderzoek bij antipsychoticagebruik, 375 - 379

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A. van Emmerik

Schrijftherapie bij posttraumatische stress: een meta-analyse, 381 - 381

Nederlands-Vlaams toponderzoek

I. Kramer

Negatief affect en achterdocht in het dagelijks leven, 382 - 383

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Schoorl

Modificatie van attentional bias niet effectief bij posttraumatische stressstoornis, 384 - 384

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Mesman, M.H.J. Hillegers

Kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis; 12 jaar follow-up, 385 - 386

Ingezonden brief

J.E. Hovens, A.J.M. Loonen

Reactie op ‘Na de extramuralisering. II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz’, 387 - 388