Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4, 247 - 257

Oorspronkelijk artikel

Afweerstijl en therapeutische techniek als voorspellers voor uitkomst van psychodynamische psychotherapie bij depressie

M. Hendriksen, J.J.M. Dekker, F.E.R.E.R. de Jonghe, C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Peen, H.L. Van

achtergrond In psychodynamische psychotherapie is de aanname dat inzichtgevende interventies bij patiënten met relatief gezonde persoonlijkheidsstructuren leiden tot een beter resultaat.
doel Nagaan in welke mate het toepassen van steungevende versus inzichtgevende interventies bepaald wordt door sociodemografische variabelen, ernst, duur en recidief van de depressie en afweerstijl, en of deze aard van de interventies voorspellend zijn voor het behandelresultaat van psychotherapie bij depressies.
methode In totaal 147 patiënten met een depressieve stoornis met of zonder een comorbide persoonlijkheidsstoornis werden behandeld met steungevende psychodynamische therapie (pdt) al of niet met medicatie. Op het ‘Therapeut Evaluatie Formulier’ (tef) beoordeelden de therapeuten de afweerstijl van de patiënt en de toegepaste therapeutische techniek. De belangrijkste uitkomstmaat was de ‘Hamilton Depression Rating Scale’ (hdrs).
resultaten Er was geen verband tussen toegepaste techniek, sociodemografische kenmerken of ernst en duur van de depressie. Inzichtbevorderende interventies waren gerelateerd aan een beter behandelresultaat. Naast leeftijd en opleidingsniveau, bleek afweerstijl een confounder in de relatie techniek en behandeluitkomst. Wij vonden geen interactieverband tussen inzichtbevorderende interventies, rijpe afweerstijl en behandelsucces.
conclusie In tegenstelling tot de toegepaste techniek bleek in deze studie vooral afweerstijl, zoals beoordeeld door de therapeut, de belangrijkste onafhankelijke voorspeller van therapiesucces. Dit duidt erop dat ook patiënten met een onrijpe afweerstijl baat kunnen hebben bij inzichtbevorderende technieken.

trefwoorden afweerstijl, behandelresultaat, depressie, psychodynamische psychotherapie, techniek