Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 209 - 213

Gevalsbeschrijving

Gedwongen opname na Medea-dreigement bij gesimuleerde psychose

S. Dogan, E.J. Regeer, E.M.M. Mol, A.W. Braam

samenvatting Een 30-jarige patiënte die een psychose simuleerde en dreigde met infanticide en suïcide werd gedwongen opgenomen. Een uur later werd zij met ontslag gestuurd nadat zij vertelde de klachten gesimuleerd te hebben. We gaan in op simulatie en de klinische aspecten daarvan in de spoedeisende psychiatrie. Vroegtijdige herkenning van simulatie kan onnodige opnames en iatrogene schade voorkomen.

trefwoorden casus, crisisdienst, simulatie